RSS

Kadra

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 6  to zespół  doskonale wykształconych i kreatywnych nauczycielek. Wykorzystują one najnowsze koncepcje pracy pedagogicznej, które gwarantują nauczanie i wychowanie podopiecznych na najwyższym poziomie
To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i warsztatach metodycznych. Wszystkie posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz sprawdzania postępów dziecka. Co więcej, wiele z nich posiada uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne, które umożliwiają rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka w czasie prowadzonych zajęć.

Zespołem  pedagogów kieruje doświadczona Pani Dyrektor Dorota Jagiełło.