RODO

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci uczęszczających do placówki i rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach reprezentowane przez dyrektora.